Powrót do Informatora

Budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim - II Etap Inwestycji

Wrzesień 2017

"Budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw i siłowni plenerowej oraz urzadzenie ogrodu sensorycznego w miejscowości Wielopole Skrzyńskie na działce nr ew. 1930/1 - II Etap Inwestycji"

II Etap Inwestycji został podzielony na dwie części:

Częsć I dotyczy budowy placu zabaw (koło sensoryczne) oraz siłowni plenerowej.

Prace będą polegać na:

  • wykonanie drenażu odwadniającego oraz odwodnienia powierzchniowego
  • wykonanie podbudowy i nawierzchni ( EPDM,123m2)pod siłownią terenową
  • wykonanie nawierzchni trawiastej na placu zabaw
  • dostawa i montaż urządzń siłowni plenerowej - rower do ćwiczeń rąk, orbitrek, trenażer nóg, ławka skośna, rowerek, drabinka z podciąganiem nóg.
  • dostawa i montaż urządzeń placu zabaw (koło sensoryczne) - dzwony rurowe, bongos, tablica BRAILLEA, skrzynia wiatrów, ucieczka z labiryntu,tablica do malowania.
  • wykonanie ogrodzenia siłowni plenerowej
  • wykonanie nawierzchni i schodów terenowych na chodnikach i placach stanowiące dojscia do placu zabaw i siłowni plenerowej
  • montaz pozostałej infrastuktury - kosze na śmieci, ławko-stoły, tablice z regulaminem.

Częsć II dotyczy budowy ogrodu sensorycznego.

Prace będą polegać na:

  • wykonaniu ścieżek żwirowo-grysowych w ogrodzie sensorycznym,
  • wykonanie nasadzenia ogrodu sensorycznego.

Koszt inwestycji

Budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw i siłowni plenerowej (Część I)

239 509,71 zł - koszt inwestycji

Budowa i wyposażenie ogrodu sensorycznego (Część II)

50 257,04 zł - koszt inwestycji

Podsumowanie Inwestycji:

289 766,75  zł - całkowity koszt inwstycji

144 802,00 zł - dofinansowanie ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

144 964,75 zł - budżet własny Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Wykonawca

Budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw i siłowni plenerowej (Część I)

FPUH "KRIS-BUD" Krzysztof Śnieżek

 36-220 Jasienica Rosielna 269B,332A

Budowa i wyposażenie ogrodu sensorycznego (Część II)

GARDEN STORE Beata Orłow

Hucisko 30,37-311 Wola Zarczycka

Udostępnij: