Powrót do Informatora

Budowa drogi gminnej Wielopole - Podliwek

Październik 2017

Rozpoczęto pracę związku z budową drogi gminnej Wielople - Podliwek,która prowadzi do nowo powstałych działek budowlanych w Wielopolu Skrzyńskim.

Zakres prac obejmuje:                                                                                                                                                                                 - położenie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 707 m                                                                                                                - umocnienie przydrożnych rowów zgodnie z projektem organizacji ruchu

Koszt inwestycji

639 651,00 zł. - całkowity koszt Inwestycji                                                                                                                                              263 000,00 zł. - środki pozyskane w ramach realizowanego projektu                                                                                                        376 651,00 zł -  budżet własny Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie

 

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Droogowo Mostowe S.A. z Dębicy

Udostępnij: