Powrót do Informatora

Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek (Odcinek „A" od km 0+000.00 do km 0+266.34, Odcinek „B" od km 0+000.00 do km 0+272.42 i Odcinek „C" od km 0+000.00 do km 0+167.81)

Wrzesień 2015

Dotychczas zrealizowano:

  • przebudowę sieci wodociągowej, kolidującej z projektowanymi drogami – koszt 55 387,04 PLN wykonaną przez HYDRAULIK USŁUGI WOD-KAN I CO Grzegorz Reguła z Dzikowca,
  • przebudowę sieci energetycznej Nn i sieci teletechnicznej o łącznym koszcie 48 859,17 PLN, zrealizowaną przez Zakład Usługowo – Remontowy ELMIX St. Przywara , M. Feret Spółka Jawna z Ropczyc,
  • przebudowę sieci gazowej za kwotę 15 508,87 PLN,
  • wykonano roboty ziemne wraz z dolnymi warstwami konstrukcyjnymi tj. warstwy stabilizowanej cementem oraz warstwy odsączającej,
  • wykonany został pół materac geosyntetyczny,
  • w trakcie realizacji robót monitorowano na bieżąco nośność budowanych warstw dróg wykorzystując do tego celu dwa niezależne laboratoria ze strony wykonawcy i nadzoru inwestorskiego.

Łączna wartość wykonanych robót w 2015 roku wyniosła 377 560,20 PLN, Wykonawcą tych robót był „TRANSKOP SD” Stanisław Warzybok i Daniel Warzybok ze Strzyżowa.

Łączne dotychczasowe nakłady na całą inwestycję wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej to 522 315,28 PLN

Obecnie Gmina jest w trakcie udzielania zamówienia na wykonaniu warstwy tłuczniowej o grubości 10 cm.

Wyświetl mapkę w pełnym rozmiarze (zostanie otwarte nowe okno przeglądarki).

Dzięki tej inwestycji Gmina uzyskała 21 działek pod zabudowę domków jednorodzinnych, które będą przeznaczone do sprzedaży w miesiącu październiku w nieograniczonym przetargu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Wykonawca

HYDRAULIK USŁUGI WOD-KAN I CO Grzegorz Reguła z Dzikowca

Zakład Usługowo – Remontowy ELMIX St. Przywara , M. Feret Spółka Jawna z Ropczyc

„TRANSKOP SD” Stanisław Warzybok i Daniel Warzybok ze Strzyżowa

Udostępnij: