Powrót do Informatora

Budowa chodnika w ciągu drogi Wielopole - Sośnice - Jaszczurowa

Listopad 2015

Inwestycja polegała na:

  • Wykonaniu chodnika dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej, szerokości 1,5 m i łącznej długości 86,7 mb
  • wykonaniu umocnienia rowu i skarp  korytami i płytami ażurowymi
  • wykonaniu umocnienia wlotów i wylotów z przepustów pod zjazdami
  • wykonaniu wpustów ulicznych w ilości 3 szt

Koszt inwestycji

62 685,41 PLN

Wykonawca

MAR-BRUK Marcin Jezior z Wielopola Skrzyńskiego

Udostępnij: