Powrót do Informatora

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma Ropczyce – Wiśniowa w km 35+868 – 36+175 w m. Wielopole Skrzyńskie

Listopad 2016

Zakres inwestycji obejmuje:

  • wykonanie 307 m chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 m
  • wykonanie poszerzenia pasa jezdni do 3,5 m od strony chodnika
  • wykonanie rowu otwartego częściowo umocnionego
  • wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych

Koszt inwestycji

219 814,36 PLN

Dofinansowanie

Dofinansowanie z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie w wysokości

87 925,74 PLN

Inwestor

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie

Udostępnij: