Powrót do Informatora

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce – Wiśniowa w km 31+705 - 31-778 w m. Glinik

Listopad 2016

Zakres inwestycji obejmuje:

  • wykonanie 73 m chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 m
  • wykonanie poszerzenia pasa jezdni do 3,5 m od strony chodnika
  • wykonanie umocnienia rowu otwartego

Koszt inwestycji

73 431,49 PLN

Dofinansowanie

Dofinansowanie z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie w wysokości 65 000,00 PLN

Inwestor

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca

GOR  - BUD s.c z Gorlic

Udostępnij: