Powrót do Informatora

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce – Wiśniowa w km 31+504-31+705 w m. Glinik

Lipiec 2016

Zakres inwestycji obejmuje:

  • wykonanie 201 m chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 m
  • wykonanie poszerzenia pasa jezdni do 3,5 m od strony chodnika
  • wykonanie rowu krytego na odcinku 121 mb

Koszt inwestycji

149 106,60 PLN

Dofinansowanie

Dofinansowanie zadania z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie w wysokości 20 000,00 PLN

Inwestor

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca

F.H.U. Grzegorz  Ozga z Niedźwiady

Udostępnij: