Powrót do Informatora

Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 986 w miejscowości Glinik

Grudzień 2015

Zakres inwestycji:

  • Wykonanie chodnika dla pieszych przy jezdni o szerokości 2,0 m i długości łącznej 325 mb
  • Wykonanie odwodnienia w postaci rowu krytego na całym odcinku wraz z przykanalikami
  • Poszerzenie pasa jezdni przy chodniku do szerokości 3,5 m

Koszt inwestycji

344 213,00 PLN

Dofinansowanie

Dofinansowanie zadania z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie: 233 333,00 PLN

Inwestor

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca

Firma Usługowo Handlowa ANKOP Mirosław Stankiewicz z Domaradza

Udostępnij: