Powrót do Informatora

Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 986 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie

Październik 2015

Zadanie polegało na:

  • wykonaniu 159 mb chodnika dla pieszych o szerokości 2,0 m
  • wykonaniu odwodnienia w postaci rowu krytego wraz z przykanalikami  oraz studniami rewizyjnymi
  • poszerzenie pasa jezdni przy chodniku do szerokości 3,5 m

Koszt inwestycji

166 667,00 PLN

Dofinansowanie

Dofinansowanie zadania z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie: 66 667,00 PLN

Inwestor

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca

Firma Usługowo Handlowa ANKOP Mirosław Stankiewicz z Domaradza

Udostępnij: