Powrót do Strony Głównej

System Utrzymania Drogowego - Informacje Drogowe

Umożliwia wysłanie bezpośredniej informacji dotyczącej bieżącego utrzymania dróg do drogowców.
Formularz wysyłania informacji lub propozycji dotyczących bieżącej obsługi dróg w Gminie Wielopole Skrzyńskie.

Należy go używać do:

  • zgłaszania uszkodzeń nawierzchni dróg
  • zgłaszania awarii oświetlenia przydrożnego
  • zgłaszania nieprawidłowości w realizacji zamówień gminnych (np. odśnieżanie)
  • zgłaszania propozycji zmian oznakowania drogowego (np. znaki drogowe, przejścia dla pieszych)
  • innych spraw nie mających charakteru wniosku

Nie należy go używać do:

  • wnioskowania o uzupełnienie kruszywa na drodze
  • wnioskowania o utwardzenie lub budowę drogi
  • innych spraw mających charakter wniosku

Formularz służy do przekazywania drobnych informacji dla obsługi drogowej w naszej gminie, w związku z tym na zgłoszenia nie odpowiadamy.

Służą one jedynie planowaniu prac związanych z likwidacją bieżących utrudnień i awarii.

Wyślij Informację Drogową

Pole obowiązkowe.

Pole obowiązkowe.

Pole nieobowiązkowe.

Pole nieobowiązkowe. Wpisz jeśli chcesz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą.

Pole nieobowiązkowe. Wpisz jeśli chcesz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą.

Pole obowiązkowe. Tutaj podaj informację przeznaczoną dla naszych drogowców.

Pole nieobowiązkowe. Uzupełnij aby ułatwić nam zarządzanie sprawami.

Klikając przycisk "Wyślij" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w celu zapewnienia bieżącego utrzymania dróg oraz w celach statystycznych.