Powrót do Galerii Zdjęć

Zakończenie realizacji projektu pn.: „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans”

27 lipca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczystość podsumowująca realizację projektu pn.: „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans” realizowanego przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Priorytet IX ,,Jakość edukacji  i kompetencji w regionie", Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu to 1 451 407,20 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 1 306 107,00 zł, wkład własny – 145 300,00 zł, w tym wkład rzeczowy w formie udostępnienia sal – 20 845,00 zł.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pan Tomasz Czop Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pani Barbara Musiał Dyrektor Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim, personel przedszkola oraz rodzice i dzieci.

Zaproszonych gości powitała Pani Barbara Musiał Dyrektor Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim. Podziękowała za wspaniałą inicjatywę Panu Markowi Tęczarowi Wójtowi Gminy, dyrekcji i kadrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy za opiekę merytoryczną i nadzór, Pani Dorocie Łuszcz autorce projektu, Panu Tomaszowi Gac – koordynatorowi projektu, Pani Agacie Strzępek za obsługę finansową, Pani Annie Klich za pełnienie funkcji administratora Projektu, Pani Genowefie Kiebała i Pani Ewelinie Banaś za obsługę kadrowo płacową, Pani Alicji Skałuba za obsługę księgową zadania. Podziękowała także pracownikom przedszkola, rodzicom i dzieciom.

Kolejnym punktem wydarzenia była prezentacja multimedialna podsumowująca zrealizowany projekt oraz występ artystyczny w wykonaniu najmłodszych.

Następnie Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie wręczył wszystkim dzieciom pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane w ramach realizowanego projektu. W swoim wystąpieniu Pan Wójt podziękował Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tak ważnego dla lokalnej społeczności projektu, podkreślił, że jego realizacja pozwoliła stworzyć przedszkole przyjazne, kolorowe i otwarte na innowacje.

Głos zabrał również Pan Tomasz Czop Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, który podsumowując spotkanie, przekazał dużo ciepłych słów pod adresem uczestników projektu.

Na zakończenie uroczystości wszystkie dzieci wraz z animatorami czasu wolnego wzięły udział we wspólnej zabawie na świeżym powietrzu.

Udostępnij: