Powrót do Galerii Zdjęć

Występ Zespołu Polonijnego „Polanie Znad Dniepru” z Ukrainy

22 lipca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim w ramach XVII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych odbył się występ Zespołu Polonijnego „Polanie Znad Dniepru” z Ukrainy.

Taneczne umiejętności, piękne kolorowe stroje, ruch i ekspresja na scenie zachwyciły zgromadzoną publiczność. W programie swoje zdolności zaprezentował również zespół „Wielopolanie” z Wielopola Skrzyńskiego.

Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią, niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Stanowi o tożsamości lokalnej, regionalnej i ogólnonarodowej.

Udostępnij: