Powrót do Galerii Zdjęć

Wizyta Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Małgorzaty Kidawy - Błońskiej w Wielopolu Skrzyńskim

W dniu 2 października 2015 roku Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie miał zaszczyt gościć Marszałek Sejmu Panią Małgorzatę Kidawę – Błońską.

Pani Marszałek towarzyszyła Pani Renata Butryn Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wizyta związana była z obchodami 100-lecia urodzin Tadeusza Marii Kantora.

Pani Marszałek odwiedziła Ośrodek Dokumentacji Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim oraz spotkała się z mieszkańcami na wielopolskim rynku zapoznając się z problemami lokalnej społeczności.

Pan Wójt Marek Tęczar dziękując za przybycie tak znamienitym gościom zauważył, że jest to bezprecedensowe wydarzenie w historii Wielopola Skrzyńskiego - odwiedziny Marszałka Sejmu. Podziękował również Pani Marszałek Małgorzacie Kidawie – Błońskiej i Pani Poseł Renacie Butryn za stałe wsparcie Gminy Wielopole Skrzyńskie w podejmowanych inicjatywach.

Udostępnij: