Powrót do Galerii Zdjęć

Uroczyste otwarcie odbudowanego mostu w Gliniku

6 grudnia 2016 rok odbyło się oficjalne otwarcie odbudowanego mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi Glinik Sklep – Krzemienica, w miejscowości Glinik. Poprzedni most został zniszczony podczas powodzi w latach 2009, 2010.

W miejscu starego drewnianego mostu powstała nowa żelbetowa budowla bez ograniczeń tonażu. Odbudowany most poprawi komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców Glinika.

Inwestycję zrealizowano z udziałem środków z dotacji celowej Skarbu Państwa
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wartość całkowita inwestycji to 939 168, 98 zł, w tym dofinansowanie 680 000,00 zł oraz wkład poniesiony przez Gminę Wielopole Skrzyńskie 259 168, 98 zł.

Projektantem mostu był pan Bogusław Czarnik właściciel Biura Projektowego ARCHIKOM w Dębicy. Wykonawcą zadania była Firma REMOST Sp z o.o. z Dębicy.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przedstawiciele Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach, Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, przedstawiciele samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie, przedstawiciele firmy REMOST, projektant mostu, inspektor nadzoru, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Glinika.

Nowy most poświęcił ksiądz proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Gliniku Ryszard Potyrała.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Piotr Najda Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Dorota Sędłak członek Zarządu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Józef Siry właściciel Firmy REMOST Sp. z o.o. w Dębicy, Halina Poręba Przewodnicząca Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, Tadeusz Bokota sołtys wsi Glinik oraz ksiądz proboszcz Ryszard Potyrała.

Następnie zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w budynku Filii Ośrodka Kultury w Gliniku, gdzie została przedstawiona prezentacja multimedialna dotycząca odbudowanego mostu.

Udostępnij: