Powrót do Galerii Zdjęć

Uroczyste Obchody 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Jubileusz 90-lecia Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Ochotnicza Straż Pożarna w Nawsiu oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim byli organizatorami Obchodów 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Jubileuszu 90-lecia powołania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Dziekana Józefa Kłosowskiego, ks. Kapelana Powiatowego ZOSP RP Leopolda Kordasa, ks. Proboszcza Kapelana Gminnego OSP Marka Marchuta oraz Ks. Michała Polańskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Sybiraków.

Kwiaty złożyli:

  • Przedstawiciele Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie
  • Przedstawiciele Strażaków
  • Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora
  • Przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego
  • Przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu
  • Przedstawiciele Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim

Następnie Pan Marek Tęczar, Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, wygłosił uroczyste przemówienie, w którym wyróżnił aktywną działalność Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu, trud i oddanie jej Członków, szczególnie tych, którzy 90 lat temu przyczynili się do założenia jednostki . Pan Wójt podkreślił, jak trudna i niebezpieczna jest praca strażaka niosącego pomoc zawsze tam, gdzie ludzie jej potrzebują, podkreślił również, że Strażacy pełnią podstawową funkcję w systemie bezpieczeństwa publicznego gminy. Pan Wójt podziękował wszystkim Strażakom za narażenie życia w obronie naszego dobytku oraz bezinteresowną i ofiarną służbę.

Okolicznościowy montaż słowno – muzyczny z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja przygotowali uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej pod kierunkiem Pani Doroty Pociask i Pani Zyty Litak oraz młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim pod kierunkiem Pana Tomasza Andreasika.

Kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszu 90-lecia OSP w Nawsiu było odsłonięcie pamiątkowej tablicy i poświęcenie figury św. Floriana, ufundowanych przez miejscowych strażaków ochotników, Pana Marka Tęczara Wójta Gminy oraz Panią Sołtys Nawsia - Marię Żywot. Druh prof. Władysław Tabasz przedstawił historie jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu oraz odczytał uchwałę o nadaniu odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych strażaków. Przystąpiono do wręczenia odznaczeń , wygłoszenia podziękowań i gratulacji z okazji jubuileuszu jednostki OSP. Na ręce Prezesa OSP w Nawsiu druha Bogusława Chmiela podziękowania złożyli: Wójt Gminy Marek Tęczar, st. Bryg. Jacek Róg Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Ropczycach, Wisław Lada Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jacek Magdoń Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Wojnarowski Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Wielopolu Skrzyńskim.

Strażacy Ochotnicy z Nawsia podziękowali przybyłym gościom, szczególnie tym, którzy włączyli się w organizację Jubileuszu- podziękowania otrzymali Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Wiesław Lada Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, druh prof. Władysław Tabasz, Pan Marcin Świerad Dyrektor GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim, Pani Maria Żywot Sołtys Sołectwa Nawsie.

Na zakończenie całej uroczystości zaprezentował się Zespół Mażoretek działający przy Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach oraz Gminna Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Brzezinach.

W niepodległej Polsce 3 maja uznano świętem narodowym uchwałą z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Po wojnie ostatni raz świętowano 3 maja w 1946 roku. Od tego czasu wszelkie próby obchodów były tłumione choć oficjalnie świętowania 3 maja zabroniono dopiero w 1951 roku. Święto narodowe 3 maja zostało przywrócone w 1990 roku; jest to dzień wolny od pracy, w którym propaguje się wartości narodowe i patriotyczne.

Udostępnij: