Powrót do Galerii Zdjęć

Tradycyjny Odpust Wielopolski - Dożynki Parafialne 2016

Wielopole Skrzyńskie od dawna słynie z uroczystości odpustowej organizowanej w dniu 15 sierpnia. Pojęcie słowa „odpust” ma charakter dwojaki z jednej strony jest to uroczystość podkreślająca rolę patrona parafii związana z przywilejem zyskania odpustu zupełnego, czyli darowania kary doczesnej za grzechy. Z drugiej strony ma charakter ludyczny i jest okazją do wspólnego świętowania w gronie rodziny.

Podobnie jak w roku ubiegłym również w tym, uroczystość odpustowa w Wielopolu Skrzyńskim połączono z organizacją tradycyjnego pochodu odpustowego z wieńcami, orkiestrą i przejazdem banderii konnej. Oprócz wymienionych atrakcji nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na tradycyjny wieniec dożynkowy – który w ubiegłym roku zapoczątkował obecny Gospodarz Gminy Pan Marek Tęczar.

W organizowanym konkursie wzięło udział V grup wieńcowych z terenu sołectwa Wielopole Skrzyńskie, którym przyznano pierwsze równorzędne miejsce:

  • Grupa Wieńcowa Klub Seniora z Wielopola Skrzyńskiego,
  • Grupa Wieńcowa Młodzieży z Konic,
  • Grupa Wieńcowa Młodzieży z Rzegocina,
  • Grupa Wieńcowa Dziewczęcej Służby Maryjnej,
  • Grupa Wieńcowa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

oraz nagrody dodatkowe, które ufundowali: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar, Sołtys Wielopola Skrzyńskiego Pan Janusz Misiora, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Halina Poręba i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Agnieszka Ochał, Radna Gminy Wielopole Skrzyńskie Pani Renata Góra oraz Radny Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Tadeusz Kopala.

Wydarzenie uświetniła degustacja tradycyjnych ogórków kiszonych przygotowanych przez Panie ze Stowarzyszenia „Brzezinianki” z Brzezin.

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, w którym zanika dbanie o dziedzictwo kulturowe ważne jest, aby przekazywać z pokolenia na pokolenie treści kulturowe związane z naszą miejscowością m.in. podczas takich uroczystości.
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie serdecznie dziękuje przybyłym gościom oraz mieszkańcom za udział i zorganizowanie tegorocznego odpustu.

Udostępnij: