Powrót do Galerii Zdjęć

Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej Panią Anną Zalewską

W poniedziałek, 29 sierpnia 2016 r. w sali Budynku Kulturalno Oświatowego w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się spotkanie z Minister Edukacji Narodowej Panią Anną Zalewską.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli władz samorządu gminy Wielopole Skrzyńskie uczestniczyli : Podkarpacki Kurator Oświaty, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP - Kazimierza Moskala, Starosta Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego, Wicestarosta Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego, Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim.

Spotkanie dotyczyło reformy oświatowej. Pani Minister odniosła się do uchwalonych zmian w ustawie o systemie oświaty dotyczących opieki przedszkolnej, obowiązku szkolnego i nowej podstawy programowej. W związku z objęciem dzieci sześcioletnich obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym od 1 września 2016 r. będzie funkcjonowała nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Określono w niej wymagania jakie powinno spełniać dziecko, m.in. z zakresu czytania i pisania, a także umiejętności matematycznych niezbędnych do podjęcia nauki w szkole. Wprowadzone zmiany dotyczą także likwidacji sprawdzianu dla szóstoklasistów, dotacji celowych na podręczniki szkolne, zwiększenia dostępności do podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami, odwołania od wyniku egzaminu maturalnego. Pani Minister przedstawiła zmiany systemu edukacji w strukturze oświaty, tj.: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum oraz dwustopniowa branżowa szkoła, która zastąpi obecną zasadniczą szkołę zawodową. Zmiany te będą wprowadzane stopniowo. Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie VI szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2017/2018 zamiast do I gimnazjum pójdą do VII klasy szkoły podstawowej.

Parlament uchwalił również ustawę o Zintegrowanych Systemie Kwalifikacji. Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Zamiany dotyczą także nowelizacji Karty Nauczyciela - likwidacji tzw. „godzin karcianych”.

W programie wizyty Pani Minister w Wielopolu Skrzyńskim było również zwiedzenie Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora. Wójt Gminy Pan Marek Tęczar podziękował Pani Minister i wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział.

Udostępnij: