Powrót do Galerii Zdjęć

Przebudowa i zakup wyposażenia „Kantorówki" - Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

Szanowni Państwo, z wielką radością informuję, że nasz projekt pn. „ Przebudowa i zakup wyposażenia „ Kantorówki" - Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim” przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, został wysoko oceniony otrzymując 85 punktów, co klasyfikuje nas w drugiej dziesiątce projektów przewidzianych do dofinansowania:

W listopadzie 2016 roku złożyliśmy wniosek pn. „Przebudowa budynku starej plebanii, Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza”. Efektem planowanego do realizacji projektu będzie przebudowa zabytkowej, dawnej plebanii w Wielopolu Skrzyńskim uwzględniając potrzeby Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora. Przebudowa ma także na celu adaptację i zagospodarowanie niewykorzystanej części poddasza budynku na cele kulturowe. Ogólna wartość projektu to 2 846 373,90 zł z tego dofinansowanie 85% - 2 419 417,77 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura.

Planowany termin zakończenia inwestycji – grudzień 2018 r.

Udostępnij: