Powrót do Galerii Zdjęć

Promesy dla podkarpackich samorządów - 7 marca 2017

7 marca 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes dla podkarpackich samorządów na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz na zabezpieczenie osuwisk.

Środki w wysokości 22,5 mln zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku działania osuwisk w latach 2010-2016.

Wsparcie na odbudowę infrastruktury otrzymało 6 powiatów, tj. powiat: jasielski, lubaczowski, sanocki, strzyżowski, dębicki oraz przemyski. Są to zadania priorytetowe dla województwa podkarpackiego, mające znaczenie ponadlokalne.
Udzielono także dotacji na likwidację osuwisk, wśród nielicznych samorządów otrzymujących wsparcie znalazła się Gmina Wielopole Skrzyńskie.

Z rąk Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie otrzymał promesę na realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na zabezpieczenie drogi Glinik Łysa Góra - Mała naruszonej przez osuwisko czynne.

Za pozyskane 160 000 zł w roku 2017 zostanie przygotowana pełna dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji dalszych działań.

W imieniu mieszkańców gminy samorząd składa podziękowania za otrzymane wsparcie, które przyczyni się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa.

Udostępnij: