Powrót do Galerii Zdjęć

Powódź w Gminie Wielopole Skrzyńskie - 25.06.2009

W skutek gwałtownej ulewy, która miała miejsce dnia 25 czerwca 2009r. w godzinach popołudniowych nad gminą Wielopole Skrzyńskie podtopionych zostało wiele gospodarstw oraz budynków komunalnych w tym:

  • Budynek Wielofunkcyjny wraz z garażami OSP w Brzezinach i Gliniku,
  • Budynek Ośrodka Zdrowia w Brzezinach,
  • Szkoła Podstawowa w Nawsiu.

Zalanych  zostało kilkaset hektarów upraw i użytków  rolnych.
Poczynione zostały duże zniszczenia w infrastrukturze drogowo mostowej:

  • Drogi gminne i dojazdowe na długości 48,5 km oraz 8 przepustów w ciągach dróg,
  • 6 mostów i 2 kładki,
  • Rowy melioracyjne na długości 37 km.

W działaniach ewakuacyjnych brały udział jednostki straży pożarnej z terenu powiatu oraz z innych powiatów terenu województwa, a także siły wojskowe. 
Po przejściu fali powodziowej w miejscowości Glinik odnaleziono zwłoki mężczyzny jedynej ofiary śmiertelnej powodzi. 
W kolejnych dniach działania sprowadzały się przede wszystkim do usuwania skutków powodzi, a mianowicie wypompowywania wody z zalanych piwnic, wypompowywania wody z zanieczyszczonych studni, dostarczaniu żywności osobom pozostającym w podtopionych budynkach mieszkalnych, ewakuowaniu zalanej dokumentacji z budynków administracyjnych, rozładowywaniu transportu żywności dla osób poszkodowanych, zmywaniu zamulonych powierzchni w budynkach użyteczności publicznej.

Udostępnij: