Powrót do Galerii Zdjęć

Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wielopolu Skrzyńskim

Już niebawem rozpoczną się prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Wielopolu Skrzyńskim. 28 lipca 2017 roku Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pani Janina Drygaś Skarbnik Gminy Wielopole Skrzyńskie podpisali umowę na realizację tego zadania z Wykonawcą inwestycji: Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie reprezentowanym przez Prezesa Jana Zdzieba i Członka zarządu Dariusza Zdzieba. Podczas spotkania obecny był także Pan Łukasz Dziok Zastępca Wójta, który jest odpowiedzialny za merytoryczną część inwestycji.

Firma została wyłoniona w pierwszym postępowaniu przetargowym ogłoszonym na zadanie pn.: „Budowa  kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie”. Przetarg podzielono na dwie części: I – dotyczyła  budowy oczyszczalni  ścieków natomiast część II –  budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie zaoferowało wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 4 457 700,00 zł. Prace  rozpoczną się w drugiej połowie sierpnia 2017 roku. Termin zakończenia to sierpień 2018 roku.

Natomiast postępowanie  dotyczące budowy oczyszczalni ścieków zostało unieważnione ponieważ wartość złożonych ofert przekroczyła kwotę, jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na realizacje zadania. Przetarg ogłoszono ponownie, otwarcie ofert nastąpiło 26 lipca 2017 roku i aktualnie trwa ich ocena.

Na realizację tej ważnej dla nas inwestycji Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości 6 130 466,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  Dzięki inwestycji uda się zniwelować problemy związane z utrzymaniem stanu sanitarnego na odpowiednim poziomie. Wzrośnie również komfort życia mieszkańców.

Udostępnij: