Powrót do Galerii Zdjęć

Obchody uroczystości 3 maja

3 maja 2017 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się oficjalne obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja.

Organizatorami 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja byli Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Rada Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Święto Trzeciego Maja zbiega się z obchodzoną przez polski Kościół uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Obie te uroczystości wzmacniają się wzajemnie i mają głęboko patriotyczny wymiar.

Uroczystość rozpoczęła się przed budynkiem Urzędu Gminy, gdzie zgromadzili się między innymi: przedstawiciele władz samorządowych, delegacje pocztów sztandarowych, strażacy, uczniowie szkół, Gminna Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Brzezinach, Zespół Mażoretek działający przy Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach.

O godzinie 11:00 w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, a także w intencji Strażaków z okazji przypadającego 4 maja Święta ich Patrona - Świętego Floriana.

Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali pod pomnik „Uczestników Walk o Wolną Polskę”, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów przez poszczególne delegacje. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gliniku zaprezentowali montaż słowno – muzyczny o tematyce patriotycznej.

Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił rolę obecnych na uroczystości mieszkańców oraz to, że swoją obecnością dają wyraz przywiązania do patriotyzmu. W swoim przemówieniu wskazał, że Konstytucja z 3 Maja 1791 rok stała się symbolem reform i niepodległościowych tradycji Państwa Polskiego. Pan Wójt w imieniu całej społeczności gminnej podziękował również wszystkim strażakom za bezinteresowną chęć niesienia pomocy oraz życzył, aby ich służba dla drugiego człowieka była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

W uroczystości uczestniczyli także: Związek Strzelecki „Strzelec”, Orlęta, Dyrektorzy Placówek Oświatowych z terenu gminy, nauczyciele, samorządowcy, radni, młodzież gimnazjalna, dzieci ze szkół podstawowych, oraz mieszkańcy gminy Wielopole Skrzyńskie.

Udostępnij: