Powrót do Galerii Zdjęć

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych"

2 marca 2017 roku z inicjatywy Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się uroczystości poświęcone pamięci żołnierzy niepodległościowego podziemia.

Określenie „Żołnierze Wyklęci” oznacza żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy stawiali opór próbie zniewoleniu Polski przez reżim komunistyczny po zakończeniu II wojny światowej i podjęli się walki zbrojnej. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę – własne życie.

W kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji żołnierzy Armii Krajowej i wszystkich poległych w obronie Ojczyzny. Po uroczystym nabożeństwie nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą ks. Prałata Juliana Śmietany będącego kapelanem Armii Krajowej i ks. Prałata Jana Bylinowskiego przez poszczególne delegacje:

  • Delegacja Wójta Gminy i Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim,
  • Delegacja Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, 
  • Delegacja Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
  • Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim,
  • Delegacja Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim,
  • Delegacja uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim,
  • Delegacja Szkoły Podstawowej im mjra. Ludwika Marszalka „Zbroi” w Brzezinach, 
  • Delegacja Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie,
  • Delegacja Samorządowego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim pod kierunkiem Pani Haliny Poręby i siostry Ignacji Tomczyk zaprezentowali program artystyczny poświęcony pamięci Żołnierzy Niezłomnych.

Obchody uświetniły poczty sztandarowe: Publicznego Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoły Podstawowej im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach, Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu, Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielopola Skrzyńskiego, Wielopola Skrzyńskiego – Sośnic, Broniszowa, Glinika, Poczet Sztandarowy Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W uroczystości uczestniczyli również: Związek Strzelecki „Strzelec”, Orlęta, Dyrektorzy Szkół i Przedszkola, nauczyciele, samorządowcy, radni, młodzież gimnazjalna, dzieci ze szkół podstawowych, oraz mieszkańcy gminy Wielopole Skrzyńskie.

Świętowanie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ma przywrócić należne miejsce w pamięci narodowej osób, które podjęły walkę o niepodległość Polski. Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu.

Udostępnij: