Powrót do Galerii Zdjęć

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie

Po raz pierwszy w historii naszej gminy, w dniu 29 grudnia 2015 roku, podczas XIII uroczystej Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim został nadany tytuł Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Rada Gminy uchwałami: Nr X/58/2015 i Nr X/59/2015 z dnia 29 września 2015 roku na uzasadniony wniosek złożony przez Pana Marka Tęczara – Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, nadała to zaszczytne wyróżnienie Państwu Janinie i Stefanowi Śliwińskim, doceniając ich pracę w środowisku lokalnym.

Pan Wójt wygłosił laudację, która przybliżyła sylwetki laureatów wraz z uzasadnieniem wyboru Państwa Śliwińskich na Honorowych Obywateli Gminy Wielopole Skrzyńskie, podkreślając ich wkład pracy w rozwój lokalny.
Następnie Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady Gminy wręczyli Akty Nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie, pamiątkowe statuetki i kwiaty.

Wyrażając wdzięczność za uhonorowanie Pani Janina Śliwińska powiedziała, że „mamy przekonanie i satysfakcję, że nasza praca tutaj nie poszła na marne i została dostrzeżona przez obecne władze gminy i środowisko lokalne”.
Pierwsi Honorowi Obywatele dokonali również pamiątkowego wpisu do Księgi Honorowych Obywateli Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Zwieńczeniem uroczystości był wspólny toast oraz degustacja specjalnie przygotowanego na tę okazję tortu.

Udostępnij: