Powrót do Galerii Zdjęć

Kreatywne Przedszkola - Szansa na Dobry Start 2013-2015

Gmina Wielopole Skrzyńskie realizowała od 01.08.2013r do 30.06.2015r. projekt o nazwie „Kreatywne Przedszkola – szansa na dobry start”. Celem projektu było utworzenie trzech Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w miejscowościach Glinik, Brzeziny i Nawsie.

Każdy Punkt Przedszkolny otrzymał kompletne wyposażenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych tj.:

  • zestawy dydaktyczne,
  • tablicę interaktywną wraz z projektorem, laptopem i oprogramowaniem,
  • zabawki edukacyjne i gry,
  • zestawy przyrządów do ćwiczeń,
  • pomoce dydaktyczne na zajęcia z logopedą, 
  • ponadto przy każdym Punkcie Przedszkolnym utworzono plac zabaw.

Każde dziecko przyjęte do przedszkola otrzymało wyprawkę dla przedszkolaka. Dzieci miały zapewnione wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową. W ramach zajęć realizowany był podstawowy program przedszkolny oraz zajęcia dodatkowe z muzyki, logopedii, języka angielskiego oraz zajęcia korekcyjne.
Uczestnicy projektu to dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkałe w gminie Wielopole Skrzyńskie w rodzinach o niskich dochodach, które z uwagi na czynniki ekonomiczne, społeczne i geograficzne pozbawione są szans na edukację przedszkolną w związku z tym równych szans rozwoju. Założeniem jest bezpośrednie wsparcie dla 120 dzieci, w tym 60 dziewczynek oraz pośrednio 60 rodziców w tym 37 kobiet.
Projekt „Kreatywne Przedszkole – szansa na dobry start” stał się bardzo ważnym elementem działań w zakresie edukacji przedszkolnej w gminie Wielopole Skrzyńskie. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego stworzona została bardzo ciekawa i kompleksowa oferta edukacyjna dla najmłodszych mieszkańców gminy. Dzieci zyskały szansę uczestnictwa w zajęciach i korzystania z pomocy naukowych, której wcześniej nie miały.

Udostępnij: