Powrót do Galerii Zdjęć

Konferencja Wojewody Podkarpackiego

27 czerwca 2017 roku w Wielopolu Skrzyńskim, z inicjatywy Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Kazimierza Moskala odbyła się konferencja Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart w sprawie przydziału karetki pogotowia ratunkowego dla gminy Wielopole Skrzyńskie.

W konferencji uczestniczyli Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Jakub Dzik, Starosta Ropczycko-Sędziszowski Pan Witold Darłak, Zastępca Starosty Pani Bernadetta Frysztak, Dyrektor ZOZ Ropczyce Pan Mirosław Leśniewski, Zastępca Dyrektora ZOZ Ropczyce Pan Jacek Huk, Przedstawiciele samorządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie. Spotkanie prowadziła Pani Halina Poręba Przewodnicząca Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Pani Wojewoda w swoim wystąpieniu odniosła się do potrzeby stacjonowania karetki w Wielopolu Skrzyńskim, jednoznacznie stwierdziła, że wymagane jest uzyskanie niezbędnego kontraktu z NFZ, zapewniła, że od 1 lipca 2018 roku w Wielopolu Skrzyńskim będzie stacjonowała karetka pogotowia. Funkcjonowanie karetki jest uzależnione od podpisania kontraktu i będzie to możliwe w przyszłym roku.

Karetka będzie służyć nie tylko mieszkańcom naszej gminy ale także wszystkim potrzebującym mieszkańcom ościennych samorządów powiatu ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego
i dębickiego.

Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, zobowiązał się, że do tego czasu zostaną przeprowadzone niezbędne prace adaptacyjne i remontowe w budynku byłej siedziby Policji w Wielopolu Skrzyńskim, zostanie przeprowadzona przebudowa niezbędnego garażu po to by zapewnić dogodne warunki pracy zespołu ratowniczego i stacjonowania karetki.
W chwili obecnej przygotowywana jest wymagana dokumentacja do przeprowadzenia inwestycji.

Wójt wyraził podziw dla Pani Wojewody za profesjonalizm, empatie i sympatię kierowaną do uczestników spotkania. Powiedział: „mamy ogromne zaufanie i szacunek dla Pani Wojewody, jesteśmy przekonani, że karetka w Wielopolu Skrzyńskim zafunkcjonuje od 1 lipca 2018 toku. Dziękuję przede wszystkim Pani Wojewodzie za zaangażowanie i pomoc w osiągnięciu naszego celu jakim jest skrócenie czasu dojazdu karetki do potrzebujących mieszkańców regionu w szczególności mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie Dziękuję wszystkim za tworzenie dobrego klimatu wokół tego przedsięwzięcia.

Udostępnij: