Powrót do Galerii Zdjęć

Dożynki Gminne 2016

    W niedzielę 4 września 2016 r. obchodziliśmy uroczystości Dożynkowe Gminy Wielopole Skrzyńskie. Tegorocznym gospodarzem Święta Plonów było sołectwo Broniszów.

    W tradycji ludowej dożynki stanowią największe w danym roku kalendarzowym święto rolników. Organizacja dożynek nawiązuje do pięknej tradycji polskiej wsi, w której ważnym elementem jest dziękczynienie za plony i szczęśliwie przeprowadzone żniwa.

    Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kaplicy pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Broniszowie. Po poświęceniu wieńców i chleba, dożynkowy barwny korowód  przemaszerował na plac obok Fili Ośrodka Kultury, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar przywitał zaproszonych gości, mieszkańców oraz rolników.

    Podczas uroczystości dożynkowych swoją obecnością zaszczycili nas licznie przybyli goście: delegacja zaprzyjaźnionego miasta Bodrogkeresztur z Węgier wraz z Klubem Seniora i dziecięcym Zespołem Tańca ze Szkoły Podstawowej oraz Grupą Wieńcowa, dr Vadim Vozdvizsenszkij tłumacz delegacji Węgierskiej, Pan Wiesław Lada Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego,Pan Arkadiusz Bęben Dyrektor Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie, Pan Witold Darłak Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Pan Ryszard Świętoń Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach, Pan Grzegorz Ożóg Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Ropczycach, Pan Piotr Cielec Wójt Gminy Ostrów, Pani Dorota Strzyż Sekretarz Gminy Iwierzyce,   Pani Agnieszka Ochał Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego, Pan Marcin Świerad Radny Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, prof. Władysław Tabasz Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie, Pan Józef Czech Leśniczy Leśnictwa Łączki.

    Księża z dekanatu wielopolskiego na czele z księdzem dziekanem Józefem Kłosowskim, Dyrektorzy i Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, lokalni przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy, przedstawiciele samorządu gminy, sołtysi i licznie przybyli mieszkańcy.

    Starostami Gminnych Dożynek byli Marcelina i Dawid Kozioł, którzy zgodnie z tradycją  obdarowali chlebem gospodarza dożynek: Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie Pana Marka Tęczara. Pan Wójt podziękował za wspaniały bochen chleba, upieczony z tegorocznego zboża. Przyjmując owoc pracy rolników przyrzekł dzielić ten plon sprawiedliwie i po gospodarsku, tak aby nikomu nie zabrakło go do przyszłorocznych plonów. W swoim wystąpieniu podkreślił ciężką pracę rolników ich poświęcenie i trud w pracy na roli, zaznaczył że w tym roku pogoda była sprzymierzeńcem osób pracujących w rolnictwie i szczęśliwie udało się zebrać „owoce pracy rąk rolniczych”. Zaznaczył również, że każdy rok w rolnictwie jest inny, ale każdy wymaga ciężkiej pracy, nieustannej troski i zapobiegliwości, aby ziemia wydała jak najlepsze plony. Podziękował rolnikom za to, że kontynuują pracę naszych Ojców i dbają o to by ziemia była uprawiana i wydała jak najlepszy plon.   

    Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs wieńca dożynkowego. Na scenie przed publicznością swoje wieńce zaprezentowało 14 grup wieńcowych, które przedstawiły również bogaty program artystyczny.
Wieńce zaprezentowały następujące grupy wieńcowe:
1. Klub Seniora z Wielopola Skrzyńskiego,
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej z Wielopola Skrzyńskiego,
3. Młodzież z Konic,
4. Młodzież z Rzegocina,
5. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
6. Sołtys i Ochotnicza Straż Pożarna z Brzezin,
7. Grupa Młodzieży z Broniszowa,
8. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Broniszowianki” z Broniszowa,
9. Sołtys i Rada Sołecka z Broniszowa,
10. Klub Seniora z Glinika,
11. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Gliniczanki” z Glinika,
12. Klub Seniora z Nawsia,
13. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Nawsianki” z Nawsia,
14. Chór Seniores z Nawsia,

Oraz Grupa Wieńcowa z Bodrogkeresztur – Węgry poza konkursem.

    Komisja oceniająca uznała, że poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Wszystkie grupy wieńcowe otrzymały pierwsze równorzędne miejsce oraz równowartościowe nagrody pieniężne. Jednym z punktów programu było wyróżnienie i odznaczenie medalem Podkarpackiej Izby Rolniczej 3 rolników z sołectwa Broniszów:
1) Pana Czesława Darłak,
2) Pana Adama Galas,
3) Pana Adama Świniuch.

    Część oficjalną zakończył program artystyczny w wykonaniu Zespołu Klubu Seniora z Bodrogeresztur z Węgier. Na zakończenie Dożynek odbyła się zabawa taneczna z zespołem muzycznym METRUM.

    Pragnę bardzo serdeczne podziękować za wysiłek, trud, serce i zaangażowanie jakie zostało włożone w uroczyste zorganizowanie  Dożynek Gminy Wielopole Skrzyńskie. Chcę podziękować mieszkańcom wszystkich pozostałych sołectw gminy Wielopole Skrzyńskie, którzy również ze swoimi sołtysami nie szczędzili sił, czasu i pracy na rzecz udanych dożynek. Jestem dumny, że dzięki  współpracy mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie święto plonów stało się prawdziwym wyrazem wdzięczności za trud rolniczy. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i wspaniałą zabawę.    

    Wszystkim rolnikom, ich rodzinom i najbliższym pragnę życzyć zdrowia i wytrwałości. Niech kolejne lata będą radosne i szczęśliwe, a Państwa ciężkiej pracy towarzyszy na co dzień satysfakcja i spełnienie – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Udostępnij: