Powrót do Galerii Zdjęć

38 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Papieża Jana Pawła II

16 października 1978 roku – to bardzo ważna data dla wielu Polaków, w tym dniu wybrano na papieża kardynała Karola Wojtyłę. Był on pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch.

   Na pamiątkę tego wydarzenia, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,  w dniu 27 lipca 2005 r. ustanowił 16 października – Dniem Papieża Jana Pawła II.  Jak stwierdzono w podjętej uchwale – w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory.

   18 października 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczysta Akademia z okazji 38 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową Naszego Papieża Św. Jana Pawła II.

   Dzieci z Dziecięcej Służby Maryjnej ze Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim zaprezentowały program słowno – muzyczny, którego tematyka dotyczyła kluczowych wydarzeń z życia „Największego z Polaków” oraz przybliżyły jego postać i nauczanie.  Przede wszystkim jednak występem swym potwierdziły, że Jan Paweł II pozostaje niekwestionowanym autorytetem moralnym dla kolejnych pokoleń oraz jest obecny w naszych myślach i sercach.

   Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie wspaniałego występu w szczególności siostrze Ignacji koordynującej przygotowanie uroczystości – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Udostępnij: