Powrót do Galerii Zdjęć

26 rocznica śmierci Tadeusza Kantora

8 grudnia 2016 roku obchodziliśmy 26 rocznicę śmierci naszego sławnego rodaka Tadeusza Kantora - wybitnego reżysera, twórcy happeningów, malarza, scenografa, pisarza, teoretyka sztuki, aktora we własnych przedstawieniach, animatora życia kulturalnego, założyciela Teatru Cricot 2 w Krakowie oraz wykładowcę krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Tradycyjnie jak co roku uczciliśmy pamięć rocznicy jego śmierci.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim pod kierunkiem pana Janusza Gąsiora przygotowali uroczysty apel poświęcony postaci swojego patrona.
W związku z rocznicą śmierci Artysty delegacja nauczycieli z panem Markiem Śliwińskim Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim i księdzem Mariuszem Siniakiem proboszczem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim na grobie Artysty złożyli symboliczne kwiaty i zapalili znicz.

Również członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. T. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim odwiedzili groby Tadeusza Kantora i Józefa Chrobaka – znawcy i promotora twórczości Tadeusza Kantora. Następnie przed historyczną siedzibą Cricoteki w Krakowie uczestniczyli w przedstawieniu „Żywe Pomniki”- które przygotowywane jest przez aktorów Teatru Cricot2 w każdą rocznicę śmierci Artysty. Widowisko "Żywe pomniki" zainicjowali ćwierć wieku temu współpracownicy Kantora, aby przypominać o wybitnym twórcy i reformatorze teatru.

Odwiedzający Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum T. Kantora w szczególności dzieci przedszkolne i szkolne, a także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej zakończyli zwiedzanie zapalając znicz pod pomnikiem na wielopolskim rynku.

Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, pan Łukasz Dziok Zastępca Wójta i pan Marcin Świerad Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wielopolu Skrzyńskim złożyli kwiaty i zapalili znicz pod pomnikiem Tadeusza Kantora i siostry Zosi, na rynku w Wielopolu Skrzyńskim.

Udostępnij: