Powrót do Galerii Zdjęć

25 - lecie Klubu Seniora z Wielopola Skrzyńskiego

28 października 2017 roku Klub Seniora w Wielopolu Skrzyńskim świętował 25 – lecie swojego istnienia. Jubileuszowe obchody odbyły się w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.

Z tej okazji zespół teatralno – obrzędowy „Wielopolanie” przygotował ciekawy i różnorodny program artystyczny. Można było zobaczyć fragment widowiska obrzędowego „Jaśkowe Wesele” oraz „Wielopolskie Zapusty”. Dla uczestników jubileuszu wystąpił również Kabaret „Kumy Dobrzechowskie” .

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie podziękowań zasłużonym działaczom Klubu Seniora z Wielopola Skrzyńskiego.

Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie życzył Jubilatom zdrowia, dalszych sukcesów oraz satysfakcji i radości z podejmowanych inicjatyw.

Serdeczna atmosfera spotkania, rozmowy, wspomnienia i opowieści z historii działalności klubu były zwieńczeniem uroczystości.

Ideą Klubu Seniora w Wielopolu Skrzyńskim jest aktywizacja osób starszych zmierzająca do poprawy jakości ich życia m.in. poprzez twórcze organizowanie czasu wolnego. Przez lata Klub Seniora bierze aktywny udział w życiu społecznym, tym samym reprezentuje i promuje Gminę Wielopole Skrzyńskie.

Udostępnij: