Powrót do Galerii Zdjęć

102 rocznica urodzin Tadeusza Kantora

6 kwietnia 2017 r. w Wielopolu Skrzyńskim obyła się uroczystość z okazji 102 rocznicy urodzin twórcy i reformatora teatru Tadeusza Kantora. Organizatorami obchodów urodzin artysty był Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.

Uroczystość rozpoczęła się spektaklem pt. „Ci, co odeszli i nie wrócą już” w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim pod kierunkiem Pani Katarzyny Szczyrek.

Kolejnym punktem programu było przejście uczestników spotkania do Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora, gdzie przedstawiono prezentację fotografii pt. „Moja Rodzina w Wielopolu …”- autorstwa Pani Małgorzaty Palki. Jak powiedziała autorka, wnuczka siostry Kantora - wiele zdjęć rodzinnych zaprezentowano po raz pierwszy. Można było zobaczyć m.in. artystę i jego najbliższych podczas wystawienia sztuki "Wielopole, Wielopole..." w miejscowym kościele parafialnym.

Drugą ekspozycję pod hasłem "Wielopole, Wielopole... - Wojsko" przygotowała krakowska Cricoteka natomiast kuratorem wystawy był Pan Bogdan Renczyński - przed laty aktor Teatru Cricot 2.

Na uroczystość rocznicową przybyli m.in. Pan Stanisław Fundakowski - Podkarpacki Wicekurator Oświaty, ks. Mariusz Siniak - proboszcz parafii pw. WNMP w Wielopolu Skrzyńskim, ks. Michał Polański - wikariusz miejscowej parafii, ks. Jacek Tomaszewski, Pani Krystyna Palka siostrzenica Tadeusza Kantora, Pani Małgorzata Palka - wnuczka siostry Tadeusza Kantora, Pani Magdalena Wierzbowska - córka Małgorzaty Palki, dr Klaudiusz Święcicki - autor książki pt. „Wielopole Skrzyńskie i Galicja w kliszach pamięci Tadeusza Kantora”, dr hab. Władysław Tabasz, Pani Małgorzata Hołowińska - zastępca dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Radni Gminy Wielopole Skrzyńskie na czele z Panią Haliną Poręba Przewodniczącą Rady Gminy oraz Dyrektorzy Szkół i Przedszkola wraz z gronem pedagogicznym i uczniami, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych, lokalni Przedsiębiorcy z naszej gminy, Pan Adam Sypel Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, Pan Julian Zegar Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im T. Kantora wraz z Zarządem.

Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom, kuratorom wystawy, młodzieży oraz wszystkim zaproszonym gościom za przybycie.

Udostępnij: